Studieförbundet Vuxenskolan VoteIT

Välkommen till Studieförbundets Vuxenskolans digitala förbundsstämma!

Logga in på Vote It

Börja med att logga in. Är du inloggad ser du till höger, under pågående.  
Klicka där, för att komma vidare in i stämmoplattformen. 

  

Tekniskt stöd och support 

Läs mer om föreberedelser och hur systemen fungerar 
Samt få kontaktuppgifterna till SV:s support via denna sida: https://www.sv.se/om-sv/forbundsstamman-2021/tekniskt-stod/